The Team

Lakshmi Avanthsa

Shriya Parthasarathi

Vindhya Ganti

Prathik Iyengar

Pranya Vaddadi

Sahana Srikanth

Sarang Srikanth

Krishi Agarwal

Ojas Parekh

Vyom Vidwans